Prinášame komplexné riešenia a technické poradenstvo v oblasti ťažkého priemyslu.

Priemyselné armatúry

Ventily uzatváracie, piestové, redukčné, poistné, regulačné aj s pohonmi, klapky, guľové kohúty, filtre, odvádzače kondenzátu

Servis a služby

Technické poradenstvo v oblasti výberu, návrhu a použitia vhodných typov priemyselných armatúr a príslušenstva

Projektová a inžinierska činnosť

Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti projektovej a inžinierskej prípravy

Montážna činnosť

Dodávka a realizácia investičných celkov na kľúč. Výroba, dodávka a montáž potrubných systémov

Naší partneri