Naše služby

Predaj priemyselných armatúr

 • Priemyselné armatúry, posúvače ručné a s servopohonom
 • Klapky uzatváracie, spätné, prírubové a medziprírubové
 • Kohúty guľové, navarovacie , závitové, prírubové
 • Ventily regulačné, spätné, uzatváracie, poistné, redukčné
 • Filtre závitové, prírubové
 • Kompenzátory
 • Potrubné príslušenstvo ,príruby, klenuté dná, varné kolená,
 • Tlakomery, tlakomerové kohúty a príslušenstvo
 • Teplomery

Konzultačná, projektová a inžinierska činnosť

 • Teplovodné, parné alebo horúcovodné kotolne na plynné, kvapalné alebo tuhé palivo
 • Ekologizácia, obnova a zhospodárnenie prevádzky jestvujúcich kotolní 
 • Výmenníkové stanice para/voda, voda/voda s rúrkovými alebo doskovými výmenníkmi 
 • Kompresorové stanice na vzduch a technické plyny
 • Využitie odpadného tepla, splínové kotly
 • Priemyselné potrubné rozvody pary, vody, technických a vykurovacích plynov všetkých druhov a parametrov

Montážna činnosť na kľúč

 • Dodávka a realizácia investičných celkov na kľúč
 • Montáž a demontáž strojnotechnologických zariadení
 • Údržba technologických zariadení
 • Výroba, dodávka a montáž potrubných systémov
 • Montáž a demontáž oceľových konštrukcií
 • Výstavba nádrží
 • Zváračské práce